KLUB

Klub biatlonu Jilemnice,z.s. je členem Českého svazu biatlonu (ČSB) –  zastřešující organizace  biatlonu v České republice. Hlavním posláním klubu je rozvíjet sportovní odvětví (olympijský sport) biatlon v daném regionu. Klub se soustředí především na práci s mládeží, kdy při pravidelné celoroční činnosti mladí adepti získávají  základní střelecké a lyžařské dovednosti a rozvíjejí se jejich základní pohybové schopnosti (více k cílům a úkolům ve stanovách KB). Při klubu biatlonu je zřízeno Sportovní centrum mládeže (SCM), což je vyšší článek pro sportovní přípravu biatlonových talentů ve věku nad 15 let, který navazuje na činnost základních článků (tzn. jednotlivých klubů) a také je zde zřízeno Sportovní středisko (SpS), což je opět vyšší článek pro sportovní přípravu mladých talentů, ale ve věku do 15 let. Oba články jsou republikově podporovány MŠMT (přímo i prostřednictvím ČSB – více o celostátní práci s mládeží zde).

Momentálně má klub 84 členů, z toho 27 dětí aktivně trénuje v žákovských kategoriích, 5 sportovců je zařazeno v oblasti talentované mládeže do SpS. V dorosteneckých a juniorských kategoriích (věk 15-20 let) aktivně trénuje 20 sportovců a z toho je zařazeno 9 sportovců v SCM. I zde se osvědčila propojenost s místním Sportovním gymnáziem (SG), kde je nyní zabezpečeno 16 studujících sportovců. Dále klub spolupracuje s oběma ZŠ v Jilemnici, ZŠ ve Vrchlabí, Studenci, Nové Pace, Poniklé.

Tréninkové středisko v Jilemnici patří pravidelně mezi čtyři nejúspěšnější kluby v celé České republice. Mladí sportovci se zde pod vedením profesionálních i dobrovolných trenérů systematicky připravují nejen k soutěžím Českého poháru, ale i k soutěžím mezinárodním. V Jilemnici vyrostla řada současných a bývalých biatlonistů – reprezentantů. Práce zde má dlouholetou tradici a prokazuje výborné výsledky.

Klub využívá k tréninku prostor nejen čtyř střelnic (malorážná střelnice v Jilemnici a na Horních Mísečkách, vzduchovková střelnice v Jilemnici, Vrchlabí a Horních Mísečkách), ale i zázemí SG, Sportovního centra (SC), běžeckých tratí na Hraběnce, ve Vrchlabí i na Horních Mísečkách.

Předseda klubu: Mgr. Jan Sucharda

Výbor klubu: 

  • Mgr. Jan Sucharda
  • Ing. Petr Čech
  • Mgr. Lenka Votočková
  • Jan Zelinka
  • Tomáš Holubec
  • Jindřich Šikola
  • Ing. Jaroslav Bedrník

Trenéři dorostu:
Tomáš Holubec – vedoucí trenér SCM
Jakub Havel

Trenéři žáků:
Mgr. Jan Sucharda – vedoucí trenér SpS
Jan Zelinka
Ing. Petr Čech
Korbelář Tomáš
Vítková Lucie